Πιστοποιητικά

Επίπεδα Γλωσσομάθειας
Α1 -Στοιχειώδης
Α2 -Βασική,
B1 -Μέτρια,
B2 -Καλή,
C1 -Πολύ Καλή,
C2 -Άριστη


PLIDA A1-A2-B1-B2-C1-C2
Το δίπλωμα PLIDA ( Progetto lingua italiana Dante Alighieri ) εκδίδεται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης.


CELI A1-A2-B1-B2-C1-C2
Το Πανεπιστήμιο της Perugia έχει ορίσει τo Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα από το 1993, υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων για όλα τα Ιταλικά πιστοποιητικά CELI (Certificato di conoscenza della Lingua Italiana)
Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, διοργανώνει, επίσης, τις εξετάσεις για τα Ιταλικά πτυχία Diploma di Lingua Italiana στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα επίπεδα


Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ